Kontakt


 

PROREKTOR ds. NAUKI i WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

dr hab. Janusz Kapuśniak, prof. nadzw. AJD w Częstochowie


ul. Waszyngtona 4/8

42-200 Częstochowa

pokój 116

 

przyjęcia interesantów:

czwartek

godz.: 11.30 - 13.30

 

tel.: 34 3784 131/132

e-mail: j.kapusniak@ajd.czest.pl


DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

e-mail: dzial_nauki@ajd.czest.pl

 

ul. Waszyngtona 4/8

42-200 Częstochowa

pokój 116


przyjęcia interesantów:

poniedziałek - piątek

godz.: 9.00 - 14.00

 

mgr Magdalena Gawrońska - Kierownik Działu

tel.: 34 3784 132   e-mail: m.gawronska@ajd.czest.pl

 

zakres czynności:
• współpraca z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Fundacją na rzecz Nauki Polskiej, Ośrodkiem Przetwarzania Informacji oraz innymi jednostkami krajowymi działającymi na rzecz nauki
• przygotowanie i aktualizacja wewnętrznych aktów prawnych dotyczących nauki,
umów i formularzy
• ocena parametryczna jednostek
• stypendia doktoranckie i projakościowe
• zatrudnienie profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego
• nagrody dla nauczycieli akademickich
• ocena okresowa nauczycieli akademickich
• godności doktora honoris causa i profesora honorowego
• dyplomy doktora i doktora habilitowanego w języku polskim i/lub języku angielskim
• obsługa komisji podległych kompetencyjnie Prorektorowi, w tym Senackiej Komisji ds. Kadr, Koordynacji Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą, komisji oceniających, Komisji ds. Bioetyki Badań Naukowych, Komisji ds. Etyki Badań Naukowych


mgr Justyna Skrońska - Specjalista

tel.: 34 3784 131    e-mail: j.skronska@ajd.czest.pl

 

zakres czynności:
• obsługa gabinetu Prorektora
• rozwój naukowy nauczycieli akademickich,
w tym awanse naukowe, urlopy, stypendia, staże krajowe
• projekty krajowe, w tym NCN, MNiSzW, FNP
• działalność statutowa
• konferencje naukowe

 

ul. Waszyngtona 4/8

42-200 Częstochowa

pokój 118


przyjęcia interesantów:

poniedziałek - piątek

godz.: 9.00 - 14.00

 

tel.: +48 34 3784 223/272 (English, German)

tel.: +48 34 3784 364 (English)

fax: +48 34 3784 368

e-mail: dwz@ajd.czest.pl

 

dr Rafał Głębocki
Starszy Specjalista ds. Projektów i Informacji
Zastępca Instytucjonalnego Koordynatora Programu Erasmus+

tel.: +48 34 3784 364 (English)

e-mail: r.glebocki@ajd.czest.pl

 

zakres czynności:

• bazy naukowców i obszarów badawczych
w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
• projekty krajowe i zagraniczne lub z udziałem partnerów zagranicznych,
w tym NCBiR, Horyzont 2020
• pozyskiwanie partnerów krajowych i zagranicznych do współpracy
w ramach konsorcjum
• program ERASMUS +
(umowy bilateralne, rekrutacja na wyjazdy,
działania informacyjne na temat możliwości oferowanych przez program)
• obsługa kontaktów międzynarodowych w języku angielskim

 

mgr Beata Wolna
Specjalista ds. Współpracy z Zagranicą
Instytucjonalny Koordynator Programu Erasmus+

tel.: +48 34 3784 223/272 (English, German)

e-mail: b.wolna@ajd.czest.pl

 

zakres czynności:

• umowy o współpracy z zagranicznymi instytucjami
• wymiana osobowa
• program ERASMUS+
(wnioski i rozliczenia, umowy bilateralne, wymiana osobowa,
działania informacyjne na temat możliwości oferowanych przez program)
• oferta stypendialna DAAD, BUWiWM, Komisja Fulbrighta itp.)
• obsługa kontaktów międzynarodowych w języku angielskim i niemieckim