KontaktDZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

DEPARTMENT FOR RESEARCH AND INTERNATIONAL RELATIONS

ul. Waszyngtona 4/8
42-200 Częstochowa

 

godz. przyjęć:
poniedziałek - piątek

9:00 do 14:00

pok. 118 (I piętro)

tel. 34 37 84 272 (English, German)
tel. 34 37 84 364 (English)
faks 34 37 84 368
e-mail: dwz@ajd.czest.plSTARSZY SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW I INFORMACJI

ZASTĘPCA INSTYTUCJONALNEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS+

PROJECT AND INFORMATION SPECIALIST

DEPUTY COORDINATOR FOR ERASMUS+ PROGRAMME

 dr Rafał Głębocki

tel. 34 37 84 364 (English)

e-mail: r.glebocki@ajd.czest.plSPECJALISTA DS. WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

INSTYTUCJONALNY KOORDYNATOR ERASMUS+

INTERNATIONAL COOPERATION SPECIALIST

ERASMUS+ INSTITUTIONAL COORDINATOR

mgr Beata Wolna
tel. 34 37 84 272 (English, German)

e-mail: b.wolna@ajd.czest.pl

PEŁNOMOCNICY DZIEKANÓW DS. WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
DEANS’ PLENIPOTENTIARIES FOR INTERNATIONAL RELATIONS

Wydział Filologiczno-Historyczny
The Faculty of Philology and History
dr Krzysztof Czajkowski, 34/ 361-39-21, k.czajkowski@onet.eu
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
The Faculty of Mathematics and Natural Sciences
dr Dominik Szczęśniak, 501 689 006, d.szczesniak@ajd.czest.pl
Wydział Pedagogiczny
The Faculty of Pedagogy
dr Dorota Gębuś,34 3784290, d.gebus@ajd.czest.pl, 
pok. 339
Wydział Sztuki
The Faculty of Art
dr Bartosz Frączek ul. Waszyngtona 4/8, pok.143


KOORDYNATORZY WYDZIAŁOWI PROGRAMU ERASMUS+
FACULTY COORDINATORS FOR THE ERASMUS+ PROGRAMME

Wydział Filologiczno-Historyczny
The Faculty of Philology and History
dr Beata Rusek
bud. AJD przy al. Armii Krajowej 13/15, pok.308
tel. 34 365 64 26 
email: beata.rusek@ajd.czest.pl
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
The Faculty of Mathematics and Natural Sciences
dr Izabela Fuks-Janczarek
bud. AJD przy al. Armii Krajowej 13/15, pok. 2023
tel. 34 361 49 18 wew. 270
email: i.fuks@ajd.czest.pl
Wydział Pedagogiczny
The Faculty of Pedagogy
dr Zbigniew Wieczorek
bud. AJD przy ul. Waszyngtona 4/8, pok. 345
tel. 34 378 42 89
email: z.wieczorek@ajd.czest.pl
Wydział Sztuki
The Faculty of Art
Instytut Muzyki - dr Anna Stachura-Bogusławska
bud. AJD przy ul.Zbierskiego 2/4, pok. 4.05
email: a.stachura-boguslawska@ajd.czest.pl
Instytut Sztuk Pięknych - mgr Justyna Warwas
bud. AJD przy ul. Waszyngtona 4/8, pok.143
email: j.warwas@ajd.czest.pl

 

JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE
Interfaculty Departments
Studium Nauki Języków Obcych
Department of Foreign Languages 
mgr Janina Staszczyk
bud. AJD przy ul. Waszyngtona 4/8, pok. 232
tel. 34 37 84 382
email: janina.staszczyk@gmail.com 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Department of Physical Education and Sport
mgr Waldemar Mroczek
bud. AJD przy ul. ul. Zbierskiego 6 
(Akademickie Centrum Sportowe)
tel. 34 365 18 63
email: w.mroczek@ajd.czest.pl
Biblioteka 
mgr Alicja Raczyńska
bud. AJD przy Al. Armii Krajowej 36a
tel. tel. 34 361 24 52
e-mail: alicja.raczynska@bg.ajd.czest.pl