Kontakt


DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
DEPARTMENT FOR RESEARCH AND INTERNATIONAL RELATIONS

ul. Waszyngtona 4/8
42-200 Częstochowa

godz. przyjęć:
poniedziałek - piątek
9:00 do 14:00

pok. 118 (I piętro)

tel. 34 37 84 272 (English, German)
tel. 34 37 84 364 (English)
faks 34 37 84 368
e-mail: international@ajd.czest.pl

STARSZY SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW I INFORMACJI
ZASTĘPCA INSTYTUCJONALNEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS+
PROJECT AND INFORMATION SPECIALIST
DEPUTY COORDINATOR FOR ERASMUS+ PROGRAMME

dr Rafał Głębocki
tel. 34 37 84 364 (English)
e-mail: r.glebocki@ajd.czest.pl


SPECJALISTA DS. WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
INSTYTUCJONALNY KOORDYNATOR ERASMUS+
INTERNATIONAL COOPERATION SPECIALIST
ERASMUS+ INSTITUTIONAL COORDINATOR

mgr Beata Wolna
tel. 34 37 84 272 (English, German)
e-mail: b.wolna@ajd.czest.pl


PEŁNOMOCNICY DZIEKANÓW DS. WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

DEANS' PLENIPOTENTIARIES FOR INTERNATIONAL RELATIONS

Wydział Filologiczno-Historyczny
The Faculty of Philology and History
dr hab. Maciej Woźniczka, prof. AJD
tel. 518 900 847; 34 36 13 135
e-mail: m.wozniczka@ajd.czest.pl

Wydział Filologiczno-Historyczny
The Faculty of Philology and History
dr Krzysztof Czajkowski
(współpraca z Ukrainą / cooperation with Ukraine)
tel. 34 36 13 921
e-mail: k.czajkowski@onet.eu

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
The Faculty of Mathematics and Natural Sciences
dr Dominik Szczęśniak
tel. 501 689 006
e-mail: d.szczesniak@ajd.czest.pl

Wydział Pedagogiczny
The Faculty of Pedagogy
dr Dorota Gębuś
tel. 34 37 84 290
e-mail: d.gebus@ajd.czest.pl

Wydział Sztuki
The Faculty of Art

mgr Olga Wowkotrub
o.wowkotrub@ajd.czest.pl
(Europa Wschodnia - obecne i byłe kraje rosyjskojęzyczne)

dr Bartosz Frączek
e-mail: b.fraczek@ajd.czest.pl
(kraje pozostałe)


KOORDYNATORZY WYDZIAŁOWI PROGRAMU ERASMUS+
FACULTY COORDINATORS FOR THE ERASMUS+ PROGRAMME

Wydział Filologiczno-Historyczny
The Faculty of Philology and History
dr Beata Rusek
tel. 34 36 56 426
e-mail: beata.rusek@ajd.czest.pl

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
The Faculty of Mathematics and Natural Sciences
dr Izabela Fuks-Janczarek
tel. 34 36 14 918 wew. 270
e-mail: i.fuks@ajd.czest.pl

Wydział Pedagogiczny
The Faculty of Pedagogy
dr Zbigniew Wieczorek
tel. 34 37 84 289
e-mail: z.wieczorek@ajd.czest.pl

Wydział Sztuki
The Faculty of Art
Instytut Muzyki - dr Anna Stachura-Bogusławska
e-mail: a.stachura-boguslawska@ajd.czest.pl

Instytut Sztuk Pięknych - mgr Justyna Warwas
e-mail: j.warwas@ajd.czest.pl

JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE
Interfaculty Departments

Studium Nauki Języków Obcych
Department of Foreign Languages
mgr Janina Staszczyk
bud. AJD przy ul. Waszyngtona 4/8, pok. 232
tel. 34 37 84 382
e-mail: janina.staszczyk@gmail.com

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Department of Physical Education and Sport
mgr Waldemar Mroczek
bud. AJD przy ul. ul. Zbierskiego 6
(Akademickie Centrum Sportowe)
tel. 34 36 51 863
email: w.mroczek@ajd.czest.pl

Biblioteka
mgr Alicja Raczyńska
bud. AJD przy Al. Armii Krajowej 36a
tel. 34 36 12 452
e-mail: alicja.raczynska@bg.ajd.czest.pl