O Uczelni


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie powstała z przekształcenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Akademię. To doniosłe wydarzenie dla całego środowiska akademickiego miało miejsce 1 października 2004 r.

Dzieje Uczelni sięgają jednak do roku 1971. Dzięki decyzji ówczesnej Rady Ministrów powstała Wyższa Szkoła Nauczycielska. W 1974 roku przekształcono ją w Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Pracownicy Akademii, którzy pamiętają to historyczne dla Częstochowy i regionu wydarzenie podkreślają, iż powołanie w tamtych czasach wyższej szkoły humanistycznej miało ogromne znaczenie dla rozwijającego się miasta. Mówiło się wtedy wręcz o precedensie, gdyż w ówczesnych czasach znacznie chętniej powoływano do życia uczelnie o technicznym profilu kształcenia. Ich absolwenci znajdowali wówczas zatrudnienie w dynamicznie rozwijającym się przemyśle, który odczuwał duże zapotrzebowanie na tego typu specjalistów. Pierwsze dyplomy ukończenia pedagogicznych studiów zawodowych absolwenci otrzymali w 1973 roku. Natomiast pierwsze dyplomy magisterskie zostały wydane przez władze WSP w 1977 roku.

Początki uczelni były skromne. Rozpoczęła działalność z dwoma wydziałami: Matematyczno-Przyrodniczym i Pedagogicznym. W 1974 roku siłę WSP stanowiło 90 pracowników naukowo-dydaktycznych. W gronie tym znajdowało się 12 docentów i 10 doktorów. Przez blisko 50 lat istnienia AJD znacznie się rozwinęła i urosła w siłę. Uczelnia składa się obecnie z czterech wydziałów: Filologiczno-Historycznego, Matematyczno-Przyrodniczego, Pedagogicznego i Sztuki. W struktury AJD zalicza się także jednostki międzywydziałowe: Studium Nauki Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Prawdziwą skarbnicą Uczelni jest Biblioteka Główna. Jej zbiory składają się z ok. 300 tysięcy pozycji. Wśród nich znajdują się książki, czasopisma, dokumenty oraz inne jednostki zaliczane do zbiorów specjalnych. Pracownicy Biblioteki prowadzą szeroką działalność mającą na celu popularyzację czytelnictwa. W tym celu odbywają się m. in. wystawy poświęcone szerokim zagadnieniom związanym z regionem, historią i fotografią.

Pracownicy Uczelni mają możliwość publikowania swoich badań dzięki istnieniu Wydawnictwa AJD. Oficyna jest znana nie tylko w regionie częstochowskim, ale także poza jego granicami. Bierze udział w najważniejszych targach książki w Polsce i w Europie. Wydawnictwo oferuje publikacje poświęcone wielu dyscyplinom nauki.

W rok akademicki 2017/2018 Akademia im. Jana Długosza wchodzi z ponad 40 kierunkami kształcenia (I i II stopnia oraz również studia inżynierskie). Uczelnia oferuje studia III stopnia w dyscyplinach: chemia, fizyka, historia, językoznawstwo i literaturoznawstwo. Ma prawa do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie historia. Trwają starania o uzyskanie praw do nadawania kolejnych stopni doktora. Akademia im.Jana Długosza w Częstochowie proponuje studia podyplomowe w ponad 60 formach.

Akademia im.Jana Długosza w Częstochowie prowadzi również szeroką działalność mającą na celu popularyzację nauki i jej osiągnięć wśród osób starszych. Wyrazem tego jest funkcjonowanie przy Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Każdego roku z tego typu zajęć korzysta około 650 słuchaczy.

O sile Uczelni świadczy jej kadra. W roku akademickim 2017/2018 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie zatrudnia ponad 650 osób. W gronie tym znajduje się ok. 440 nauczycieli akademickich. Blisko 150 osób zaliczanych jest do samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych. Wśród nich znajduje się grupa 30 osób, którzy są pracownikami tytularnymi.

Z myślą o studentach oraz młodzieży i mieszkańcach regionu częstochowskiego powstało przy Uczelni Planetarium. Obiekt wyposażony jest w najnowocześniejszą na świecie aparaturę umożliwiającą różnorodne prezentacje. Oferta jednostki obejmuje (do wyboru) kilka programów poświęconych kosmosowi i zjawiskom przyrodniczym.

Ważnym elementem postrzegania i klasyfikacji każdej uczelni jest prowadzona przez Akademię współpraca zagraniczna. W tym przypadku nasza Uczelnia może szczycić się już bogatym dorobkiem. Do tej pory zostały zawarte różnorodne umowy dotyczące współpracy z ośrodkami naukowymi z kilkunastu państw. Efektem jest wymiana kadry i studentów. Realizowane są umowy bilateralne, wspólnie finansowane są badania naukowe Ich wyniki mogą zostać wykorzystane przez przemysł cywilny i wojskowy.

Rozwija się sport akademicki. Sportowcy uczestniczą w zawodach organizowanych w Częstochowie oraz w odległych ośrodkach daleko poza jej granicami. Dorobkiem ich działalności są nie tylko laury i trofea, ale przede wszystkim promocja zdrowego stylu życia. Do niebanalnych osiągnięć należy zaliczyć sklasyfikowanie naszych sportowców w ścisłej czołówce w rankingach uczelni pedagogicznych i humanistycznych w Polsce.

W centrum uwagi władz Akademii pozostaje baczne obserwowanie postępujących zmian w Polsce i w Europie oraz śledzenie przemian dokonujących się na rynku pracy. Właśnie pod tym kątem staramy się dostosować naszą ofertę kształcenia. Stąd plany wprowadzania nowych systemów kształcenia, nawiązywania współpracy zagranicznej nie tylko z państwami Europy Zachodniej, ale także z Europy Wschodniej. Władze Akademii im.Jana Długosza w Częstochowie starają się wzmacniać i powiększać dorobek Uczelni, tak by w niedalekiej przyszłości można było przekształcić ją w publiczny Uniwersytet.

Poczet rektorów Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Lp.

od

do

Imię i nazwisko

specjalność

1.

1971

1977

doc. dr Marian Jakubowski

pedagogika

2.

1977

1980

prof. dr hab. Janusz Sztumski

pedagogika

3.

1980

1984

prof. dr hab. Włodzimierz Brzezin

rachunkowość

4.

1984

1990

prof. dr hab. Edward Polanowski

historia literatury

5.

1990

1996

prof. dr hab. Józef Świątek

fizyka

6.

1996

2002

prof. dr hab. Ryszard Szwed

historia

7.

2002

2008

prof. dr hab. Janusz Berdowski

fizyka

8.

2008

2016

dr hab. Zygmunt Bąk, prof. AJD

fizyka

9.

2016

2020

prof. dr hab. Anna Wypych-Gawronska,

literaturoznawstwo