Ogłoszenia


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie oferuje do sprzedania:

Lp.Nazwa składnika majątkowegoRok zakupuIlość
1Regulator temperatury19825
2Naczynie Dewara 50 L19821
3Butle stalowa bez zaworu 3÷5 L1990/19918
4Pompa PZK-10019801
5Pompa PKZ-10019801
6Helowy wykrywacz nieszczelności PTJ-1019881
7Próżniomierz jonizacyjny PW-1219801
8Próżniomierz oporowy PNA-3219831

Sprzęt jest do wglądu w budynku dydaktycznym przy Al. Armii Krajowej 13/15, telefon kontaktowy 606-670-667 P. Krasowski Jarosław.Zapraszamy do składania ofert do dnia 06.06.2016 godz. 15.00, na adres email: r.zawada@ajd.czest.pl lub pocztą na adres:

Akademia im. Jana Długosza ul. Waszyngtona 4/8
42-200 Częstochowa
pok. 507

Oferty można składać oddzielnie na poszczególne pozycje.


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie oferuje do sprzedania drewno modrzewiowe opałowe w nieokorowanych wałkach o długości do 2,10 m i średnicach od 18 cm do 28 cm, jeden wałek o śr. 38 cm. Ilość drewna to 1,23 m3 po odliczeniu kory. Kupujący odbierze przedmiot sprzedaży na własny koszt z budynku przy ul. Waszyngtona 4/8 w Częstochowie.
Drewno można obejrzeć od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznie z administratorem obiektu p. Ewą Długołęcką, tel. 34 3784103. W ofercie należy podać cenę brutto za całość drewna.

Zapraszamy do składania ofert do dnia 29 kwietnia 2016r., na adres email: r.zawada@ajd.czest.pl lub pocztą na adres:
ul. Waszyngtona 4/8,
42-200 Częstochowa,
pok. 32.

Akademia zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze sprzedaży bez podawania przyczyny.


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie oferuje do sprzedania :

Lp.Nazwa składnika majątkowegoRok zakupuIlość
1Sprężarka19821
2Regulator temperatury19825
3Układ hydrauliczny19821
4Podnośnik hydrauliczny19821
5Naczynie Dewara 50 L19821
6Butle stalowa bez zaworu 3÷5 L1990/199110
7Pompa PZK-10019801
8Pompa PKZ-10019801
9Helowy wykrywacz nieszczelności PTJ-1019881
10Próżniomierz jonizacyjny PW-1219801
11Próżniomierz oporowy PNA-3219831

Sprzęt jest do wglądu w budynku dydaktycznym przy Al. Armii Krajowej 13/15, telefon kontaktowy 606 670 667 r.zawada@ajd.czest.pl lub pocztą na adres:
Akademia im. Jana Długosza
ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa
pok. 507Oferty można składać oddzielnie na poszczególne pozycje.

KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego na kompleksową obsługę ubezpieczeniową.
Konkurs prowadzony jest zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 roku (j.t.Dz.U.2015 poz. 1206) oraz ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym z dnia 22 maja 2003 r. (j.t.Dz.U.2014 poz. 1450).
Termin składania ofert upływa w dniu 19 lutego 2016 do godz. 9:30. Oferty w zamkniętych opakowaniach należy złożyć w kancelarii ogólnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 4/8, pok. 32.

[opis przedmiotu konkursu] [formularze] [wyjaśnienia] [wyjaśnienia] [wyjaśnienia]


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie oferuje do sprzedania :

L.p.Nazwa składnika majątkowegoRok zakupuilość
1Silnik krokowy19873
2Naczynie dewara do przechowywania ciekłego azotu o pojemności 21,5 dm31978, 19796
3Naczynie dewara do przechowywania ciekłego azotu o pojemności 7,8 dm31978 ,19875

Sprzęt jest do wglądu w budynku dydaktycznym przy Al. Armii Krajowej 13/15, telefon kontaktowy 34/361-19-09 wew 274 P. Kokot Leszek

Zapraszamy do składania ofert do dnia 8.01.2016 godz.15.00 Na adres email r.zawada@ajd.czest.pl lub pocztą na adres: ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa, pok. 507.

Oferty można składać oddzielnie na poszczególne pozycje.