Projekty międzynarodowe


 Wykaz projektów międzynarodowych

o charakterze naukowym, dydaktycznym i dydaktyczno-naukowym
z udziałem AJD w Częstochowie

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Wydział Pedagogiczny

Biuro Projektów Europejskich

Projekty archiwalne