Tutoring


TUTORING jest metodą, stylem pracy nauczyciela-tutora, zazwyczaj z jednym studentem (podopiecznym, tutee). Opiera się na ich indywidualnej relacji, która budowana jest najczęściej przez okres jednego semestru podczas kilku spotkań (tutoriali).
Tutoring wykracza poza znane formuły wykładu, ćwiczeń, konwersatoriów czy laboratoriów. W pewnym sensie najbliżej mu do seminariów dyplomowych (w których promotor indywidualnie zajmuje się swoimi seminarzystami), różni się od nich jednak specyficznym wachlarzem narzędzi. Doświadczenia wykorzystania tutoringu w różnych środowiskach pokazują, że jest on niezwykle elastyczny. Czynnikiem, który go różnicuje staje się przedmiot pracy tutora i podopiecznego. Tutoring, w swoich formułach rozwojowej bądź akademickiej, jest doświadczeniem, które ubogaca wszystkie uczestniczące w nim osoby. Dla studenta może stać się niebywałą okazją do sięgnięcia po „coś więcej", zweryfikowania dotychczasowych działań. Może być źródłem inspiracji, nabywania umiejętności pracy "jeden na jeden". Kontakt z doświadczonym nauczycielem akademickim, mistrzem w swojej dziedzinie, może wzmocnić poczucie własnej wartości, poczucie własnej siły, samodzielności, może zainspirować do poszukiwań, ułatwić nawiązywanie relacji. Daje możliwość pracy nad umiejętnościami wypowiadania się (słownego i pisemnego), prezentowania własnych poglądów, zbierania danych itd.

Chętnych studentów, którzy chcieliby doświadczyć pracy z tutorem, zapraszamy do skorzystania z oferty przedmiotów swobodnego wyboru z tutoringiem (PSW-OT) w semestrze zimowym 2017/2018!Warto pamiętać, że realizowanie tutoriali w ramach PSW-OT oznacza przede wszystkim indywidualny kontakt studenta z tutorem (przy wyborze tutoringu akademickiego możliwa jest praca z dwoma studentami jednocześnie). W trakcie trwania semestru, w zależności od liczby studentów zapisanych na dane PSW-OT, każdego z nich czeka kilka tutoriali. Ich liczba oraz terminy zostaną ustalone po pierwszym spotkaniu tutorskim, które odbywać się będzie w ustalonych już datach. W zależności od wyboru ścieżki rozwojowej bądź akademickiej, student będzie miał do wykonania szereg zadań ustalonych wspólnie z tutorem, przy czym PSW-OT jest przedmiotem na zaliczenie.

Więcej informacji o samym tutoringu można znaleźć tu--> Czym jest tutoring?
Więcej informacji o organizacji PSW-OT można znaleźć tu--> PSW-OT
A opinie studentów o tutorialach znajdą się tu--> Opinie studentów o PSW-OT


Lista tutoriali w PSW-OT w semestrze zimowym 2017/2018

Sylwetki tutorów można znaleźć tu--> Tutorzy w semestrze zimowym 17/18

 1. Sacrum i profanum w kulturze (tutoring rozwojowy)
  Tutor: mgr Katarzyna Zwolska-Płusa, Instytut Filologii Polskiej
  Liczba osób w grupie: 4
  Termin i miejsce realizacji: wtorek, godz. 8:00-8:45, sala 418, al. AK 36a, tygodnie: 1-4, 6-12, 14-17
 2. Toksyczne związki (tutoring akademicki)
  Tutor: dr Renata Musielińska, Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii
  Liczba osób w grupie: 6
  Termin i miejsce realizacji: wtorek, godz. 8:00-9:30, sala AB-3022, al. AK 13/15, tygodnie: 1-4; 6-9 (w 9 tygodniu zajęcia 45 min.)
 3. Edukacja medialna (tutoring akademicki)
  Tutor: dr Tomasz Prauzner, Instytut Techniki i Systemów Bezpieczeństwa
  Liczba osób w grupie: 6
  Termin i miejsce realizacji: wtorek, godz. 8:00-9:30, sala A-308, al. AK 13/15, tygodnie 2-4; 6-10 (w 10 tygodniu zajęcia 45 min.)
 4. Aktywność fizyczna w życiu człowieka (tutoring akademicki)
  Tutor: dr Leon Rak, Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii
  Liczba osób w grupie: 6
  Termin i miejsce realizacji: wtorek, godz. 8:00-9:30, sala ACS-konferencyjna, ul. Zbierskiego 6, tygodnie 2-4; 6-10 (w 10 tygodniu zajęcia 45 min.)
 5. Kreatywność na co dzień (tutoring rozwojowy)
  Tutor: dr Dorota Gębuś, Instytut Pedagogiki
  Liczba osób w grupie: 4
  Termin i miejsce realizacji: wtorek, godz. 8:45-9:30, sala W-334, ul. Waszyngtona 4/8, tygodnie: 1-4, 6-12, 14-17
 6. Język migowy (tutoring akademicki)
  Tutor: mgr Anna Irasiak, Instytut Pedagogiki
  Liczba osób w grupie: 6
  Termin i miejsce realizacji: wtorek, godz. 8:00-9:30, sala W-613, ul. Waszyngtona 4/8, tygodnie: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 (w 16 tygodniu zajęcia 45 min.)
 7. Wykorzystanie technik terapeutycznych w praktyce pedagogicznej (tutoring rozwojowy)
  Tutor: dr Zbigniew Wieczorek, Instytut Pedagogiki
  Liczba osób w grupie: 4
  Termin i miejsce realizacji: wtorek, godz. 8:00-9:30, sala W-345, ul. Waszyngtona 4/8, tygodnie: 2-4; 6-10 (w 10 tygodniu zajęcia 45 min.)
 8. Współczesne systemy oświatowe (tutoring akademicki)
  Tutor: mgr Katarzyna Zalas, Instytut Pedagogiki
  Liczba osób w grupie: 6
  Termin i miejsce realizacji: wtorek, godz. 8:00-9:30, sala. W614, ul. Waszyngtona 4/8, tygodnie: 2-4; 6-10 (w 10 tygodniu zajęcia 45 min.)
 9. Psychologia rodziny (tutoring rozwojowy)
  Tutor: dr Elżbieta Kornacka-Skwara, Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa,
  Liczba osób w grupie: 4
  Termin i miejsce realizacji: czwartek, godz. 8:00-9:30, sala A306, al. AK 13/16, tygodnie: 2-4; 6-10 (w 10 tygodniu zajęcia 45 min.)
 10. Marketing (tutoring akademicki)
  Tutor: dr Tomasz Trojanowski, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
  Liczba osób w grupie: 6
  Termin i miejsce realizacji: czwartek, godz. 8:45-9:30, sala ZB-2/17, ul. Zbierskiego 2/4, tygodnie: 1-4, 6-12, 14-17
 11. Administracyjne uprawnienia obywatela (tutoring akademicki)
  Tutor: dr Ewelina Żelasko-Makowska, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
  Liczba osób w grupie: 6
  Termin i miejsce realizacji: wtorek, godz. 8:45-9:30, sala ZB-0/12, ul. Zbierskiego 2/4, tygodnie: 1-4, 6-12, 14-17
 12. Fundamentalne problemy filozoficzno-światopoglądowe (tutoring akademicki)
  Tutor: mgr Michał Płóciennik, Instytut Filozofii
  Liczba osób w grupie: 6
  Termin i miejsce realizacji: wtorek, godz. 8:00-9:30, sala. 121, al. AK 36a, tygodnie: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 (w 16 tygodniu zajęcia 45 min.)

A w razie pytań, wątpliwości, pomysłów, propozycji rozwiązań warto zwrócić się do dr Adrianny Sarnat-Ciastko Pełnomocnika Rektora ds. Tutoringu, o której mowa tu--> Pełnomocnik Rektora ds. Tutoringu