Umowy dwustronne


UMOWY DWUSTRONNE

Umowy dwustronne - współpraca naukowa, dydaktyczna i kulturalna

Wzory umów

Wzory umów dwustronnych o współpracy pomiędzy AJD a uczelnią zagraniczną

Umowa o Współpracy dydaktycznej i kulturalnej

Umowa o Współpracy naukowej

Argentyna

Universidad Nacional de Luján

Białoruś

Białoruska Państwowa Akademia Rolnicza / Gorki

Czechy

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Palackého v Olomouci
Ostravská univerzita v Ostravě

Francja
Université du Maine Le Mans

Hiszpania
Universidad de Almeria

Indie

Acharya Nagarjuna University

Izrael

Ariel University

Łotwa
Latvia University of Agriculture

Macedonia
Goce Delcev University

Mołdawia

Państwowy Uniwersytet Tyraspoloski w Kiszyniowie
Państwowy Uniwersytet Wychowania Fizycznego i Sportu w Kiszyniowie

Niemcy

Hochschule der Bundesagentur für Arbeit / Mannheim
Universität Koblenz-Landau
Universität Osnabrück
Europa-Universität Viadrina Frankfurt n. Odrą

Peru
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas in Chachapoyas

Rosja

Instytut Zarządzania, Biznesu i Technologii w Kałudze
Państwowy Moskiewski Uniwersytet PedagogicznyTulski Instytut Zarządzania i Biznesu im. Nikity Demidovicha w Tule
Uralski Instytut Socjalno-Ekonomiczny w Czelabińsku
Uralski Uniwersytet Państwowy

Serbia

Wydział Biznesu i Zarządzania Przemysłem Uniwersytetu UNION - Nikola Tesla w Belgradzie


Słowacja
Katolicka univerzita v Ružomberoku
Žilinská univerzita

Ukraina

Humański Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. P.G. Tyczyny w Humaniu
Wydział Chemii Fizycznej Paliw Kopalnych, Instytut Chemii Fizycznej, Organicznej i Chemii Węgla Narodowej Akademii Nauk Ukrainy im. L.M. Litwinienki
Kijowski Uniwersytet Slawistyczny w Kijowie
Lwowska Narodowa Akademia Myzyczna im. M. Łysenki
Lwowska Narodowa Akademia Sztuki
Lwowski Państwowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii

Łucki Narodowy Uniwersytet Techniczny
Narodowa Akademia Nauk Ukrainy
Narodowy Uniwersytet Czarnomorski im. Petra Mohyły w Mikołajowie
Narodowy Uniwersytet im. Bohdana Chmielnickiego w Czerkasach
Narodowy Uniwersytet im. J. Fedkowycza w Czerniowcach
Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie
Państwowy Równieński Uniwersytet Humanistyczny w Równem
Państwowy Uniwersytet Chersoński w Chersoniu
Państwowy Uniwersytet Telekomunikacji w Kijowie
Przedsiębiorstwo Naukowo-Produkcyjne "KARAT" we Lwowie
Sumski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. A.S. Makarenki w Sumach
Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Wołodymyra Hnatiuka w Tarnopolu
Uniwersytet Narodowy "Akademia Ostrogska" w Ostrogu
Uniwersytet Zarządzania Oświatą Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy w Kijowie
Użhorodzki Uniwersytet Narodowy w Użhorodzie
Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku


USA

Wright State University
Kansas State University