Ważne akty prawne


  • Zarządzenie wewnętrzne R-0161/128/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zasad podejmowania i odbywania form kształcenia oraz uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych studentów i doktorantów będących cudzoziemcami (w tym wymiany semestralnej) w ramach współpracy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z uczelniami zagranicznymi → pobierz
  • Załącznik nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Nr R0161/128/2016 Rektor AJD w Częstochowie → pobierz
  • nowość! Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/21/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zatrudniania profesorów z zagranicy w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj