Wykaz konferencji


Wykaz konferencji planowanych
do realizacji w roku 2017
przez jednostki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

(wraz z danymi kontaktowymi)

 

 • Wykaz konferencji ogólny tutaj
 • Wykaz konferencji Wydziału Filologiczno-Historycznego tutaj
 • Wykaz konferencji Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego tutaj
 • Wykaz konferencji Wydziału Pedagogicznego tutaj
 • Wykaz konferencji Wydziału Sztuki tutaj

 

POLon wykaz konferencji zorganizowanych przez AJD tutaj

 

PRZEGLĄDARKI KONFERENCJI NAUKOWYCH

 

INFORMACJE DLA ORGANIZATORÓW

Podstawa prawna

 • Zarządzenie Nr R-0161/22/2012 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie zasad organizowania konferencji naukowych tutaj

 • Zarządzenie Nr R-0161/03/2013 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 24 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie Nr R-0161/22/2012 w sprawie zasad organizowania konferencji naukowych tutaj
 • Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/01/2014 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 02 stycznia 2014 r. w sprawie  ustalenia wysokości narzutów uczelnianych w 2014 r. tutaj
 • nowość! Zarządzenie Nr R-0161/14/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zasad finansowania wykładów gości  zaproszonych - tutaj

 • Formularz - Dane naukowe zamieszczane w systemie POLon tutaj

Formularze

 • Wykaz konferencji planowanych i zrealizowanych tutaj
 • Wniosek o zorganizowanie konferencji naukowej / Sprawozdanie z realizacji konferencji naukowej  tutaj