Wykaz specjalności


SPECJALNOŚCI NA STUDIACH I STOPNIA

archiwistyczna
bezpieczeństwo międzynarodowe
bezpieczeństwo państwa
bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne
biometria i informatyka śledcza
chemia w kryminalistyce
coaching i procesy doradcze
design i wzornictwo przemysłowe
diagnozy i konsulting społeczny
doradztwo zawodowe i personalne
edukacja dorosłych i marketing społeczny
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
europejska
filozofia teoretyczna
filozofia z komunikacja społeczna
grafika komputerowa
informatyczna
inżynieria oprogramowania
krajoznawczo-turystyczna
nano i bioinnowacje w materiaˆłach
militarioznawstwo
pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją
pedagogika opiekuńcza z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
społeczno-polityczna
technologie internetowe
terapia pedagogiczna
virtual prototyping
zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy

Specjalności nauczycielskie na kierunkach:
historia
matematyka


SPECJALNOŚCI NA STUDIACH II STOPNIA

administracja ochrony i kontroli prawnej
administracja samorządowa
asystentura rodziny i rodzinna piecza zastępcza
antropologia historyczna
archiwistyczna
bezpieczeństwo militarne
bezpieczeństwo środowiska
bezpieczeństwo techniczne
coaching kariery z doradztwem
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
filozofia nowych mediów
filozofia teoretyczna
geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowych
geragogika
historia narodów słowiańskich
krajoznawczo-turystyczna
militarioznawstwo
ochrona i obrona interesów bezpieczeństwa państwa
pedagogika opiekuńcza z socjoterapią
rekonstrukcja historyczna
regionalistyka
resocjalizacja z prewencją kryminalną
terapia pedagogiczna z elementami tutoringu

Specjalności nauczycielskie na kierunkach:
filozofia
historia