Wymiana osobowa


WYJAZDY ZAGRANICZNE PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW PRZYJAZDY GOŚCI ZAGRANICZNYCH DO AJD W CZĘSTOCHOWIE
wytyczne i formularze do pobrania


  • Zarządzenie wewnętrzne Nr-0161/100/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej procedur związanych z wyjazdami zagranicznymi pracowników, doktorantów i studentów oraz przyjmowaniem cudzoziemców w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj
  • NOWOŚĆ! Uchwała Nr 73/2017 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie warunków i trybu kierowania za granicę pracowników Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych tutaj
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób (Dz. U. z 2006 r., Nr 190, poz. 1405) pobierz

WYJAZDY

Obsługę wyjazdów zagranicznych pracowników i studentów AJD (za wyjątkiem wyjazdów w ramach programu Erasmus+) prowadzi w Dziale Finansowym Specjalista ds. finansowych zajmujący się rozliczaniem wyjazdów zagranicznych.

Diety i limity na nocleg w hotelu oraz zasady ich obliczania
pobierz plik *.pdf

Formularze:

NOWOŚĆ! Wniosek o wyjazd za granicę (należy drukować dwustronnie)
wersja word
wersja pdf

Rozliczenie zaliczki na wyjazd służbowy za granicę

Refundacja kosztów wyjazdu służbowego za granicę

Oświadczenie pracownik

NOWOŚĆ! Sprawozdanie merytoryczne z wyjazdu służbowego za granicę
wersja word
wersja pdf


PRZYJAZDY

Czynności związane z zapraszaniem gości zagranicznych do AJD prowadzi w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranica Specjalista ds. Współpracy z Zagranicą.

Formularze:

NOWOŚĆ! Wniosek o przyjęcie cudzoziemca (należy drukować dwustronnie)
wersja word
wersja pdf

NOWOŚĆ! Oświadczenie do wniosku o przyjęcie cudzoziemca (wypełnia cudzoziemiec)
wersja word
wersja pdf

NOWOŚĆ! Sprawozdanie merytoryczne z pobytu cudzoziemca
wersja word
wersja pdf