Wymiana osobowaWYJAZDY ZAGRANICZNE PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
PRZYJAZDY GOŚCI ZAGRANICZNYCH DO AJD W CZĘSTOCHOWIE

wytyczne i formularze do pobrania

 


  • Zarządzenie Nr R-0161/12/2012 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 07 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia znowelizowanej "Instrukcji dotyczącej procedur związanych z wyjazdami zagranicznymi i przyjmowaniem gości zagranicznych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie"pobierz

 

  • Instrukcja dotycząca procedur związanych z wyjazdami zagranicznymi i przyjmowaniem gości zagranicznych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie pobierz


  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób (Dz. U. z 2006 r., Nr 190, poz. 1405) pobierz

 

WYJAZDY

U W A G A

Od dnia 16 stycznia 2012 r. obsługę wyjazdów zagranicznych pracowników i studentów (za wyjątkiem wyjazdów w ramach programu Erasmus+) prowadzi Dział Finansowo-Księgowy, w oparciu o Zarządzenie Nr R-0161/07/2012 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

 

Krótki przewodnik dla pracowników i studentów ubiegających się o wyjazd za granicę

pobierz plik *.pdf

 

Diety i limity na nocleg w hotelu oraz zasady ich obliczania

pobierz plik *.pdf

 

 


 

PRZYJAZDY

 

Czynności, związane z zapraszaniem gości zagranicznych do AJD w Częstochowie, prowadzi Biuro Współpracy z Zagranicą.

 

Krótki przewodnik dla zagraszających gości zagranicznych do AJD w Częstochowie

pobierz plik *.pdf

 


 

FORMULARZE DO POBRANIA

dla osób ubiegających się o wyjazd służbowy za granicę

i zapraszających gości zagranicznych do AJD w Częstochowie


WYJAZDY służbowe pracowników i studentów AJD za granicęPRZYJAZDY gości zagranicznych do AJD