Dodatkowa rekrutacja na studia - szansa na indeks!

Dodatkowa rejestracja kandydatów na kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia jest możliwa od 18 września do 25 września 2017r. Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie Uczelni: https://rekrutacja.ajd.... [...]O górskim filozofowaniu

"Górskie Filozofowanie to coś więcej niż konferencja naukowa! To ogólnopolski projekt, mający na celu propagowanie filozofii oraz budowanie i integrowanie społeczności filozoficznej (nie tylko akademickiej!) poprzez wspólne wędrowanie po górach, filozoficz... [...]


Chrześcijańska Europa między wiarą a rewolucją

18-20 września 2017 r. w murach naszej Uczelni odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Człowiek-Wiara-Kultura”, pt. O wolność i sprawiedliwość… Chrześcijańska Europa między wiarą i rewolucją. Organizatorami są Instytut Filologii... [...]


Z myślą o doktorantach

W związku ze zbliżającym się rokiem akademickim 2017/2018 pragnę przypomnieć, że doktoranci prowadzący swoje badania naukowe w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie mogą ubiegać się o stypendia doktoranckie i projakościowe. Dlatego też zobowiązuję wszy... [...]


VIII Forum Kobiet Ziemi Częstochowskiej

VIII Forum Kobiet Ziemi Częstochowskiej odbędzie się pod hasłem: KOBIETA W TEATRZE ŻYCIA Zapraszamy już 30 września 2017 roku !godzina 11.00; Audytorium Maximus, Akademia im. Jana Długosza przy ulicy Waszyngtona 4/8PROGRAM11.00 – uroczyste otwarcie VII For... [...]


Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018

47. Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 odbędzie się 4 października o godzinie 11.00. Akademicy i zaproszeni goście spotykają się w budynku Uczelni przy ul. Waszyngtona 4/8 w Częstochowie w Audytorium Maximus. Serdecznie zapraszamy!Program uroczystośc... [...]


O bezpieczeństwie technicznym maszyn

Instytut Techniki i Systemów Bezpieczeństwa zaprasza do udziału w konferencji "€œBezpieczeństwo Techniczne Maszyn”, która odbędzie się 12 października 2017 w godz. 10:00-16:30 w auli A-22 Wydziału Matematyczno-€“Przyrodniczego AJD (Aleja Armii Krajowej... [...]


Zaproszenie na konferencję

Instytut Techniki i Systemów Bezpieczeństwa zaprasza do udziału w konferencji "Bezpieczeństwo Chemiczne a Ochrona Zdrowia”. Konferencja odbędzie się w dniach 10-11 października 2017 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (ul. Gramatyka 10, Kraków... [...]