Akademia „Przyjacielem Izby”


19 maja Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie obchodziła Jubileusz 25-lecia działalności. W trakcie święta zaszczytnym wyróżnieniem została doceniona Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Prezydent Rady Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie Tadeusz Szymanek oraz prezes Zarządu Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie Andrzej Broniewski, wręczyli Uczelni odznaczenie „Przyjaciel Izby”.

- Odznaczenie jest wyrazem uznania za współpracę, którą Uczelnia prowadzi od kilku lat z Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową w Częstochowie – mówi dr hab. Janusz Kapuśniak, prof. AJD prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą.

Uczelnia współpracuje z instytucjami i firmami zrzeszonymi w częstochowskiej RIPH. Oferuje i realizuje m. in. usługi badawcze i eksperckie.

Wśród odznaczonych znalazły się również inne instytucje: Urząd Miasta w Częstochowie, Politechnika Częstochowska, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach, Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie,Naczelna Organizacja Techniczna w Częstochowie.

Obchody 25 lat działalności Izby były doskonałym momentem na zaprezentowanie historii samorządu gospodarczego, którą przedstawił Prezydent Rady Izby Tadeusz Szymanek.

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie została powołana 13 grudnia 1991 roku, a oficjalna rejestracja Izby nastąpiła w dniu 5 marca 1992 roku w Rejonowym Sądzie w Częstochowie. Przez kolejne 25 lat częstochowska Izba realizowała swoje statutowe działania, umacniając pozycję prężnie działającej instytucji na rzecz rozwoju lokalnego samorządu gospodarczego.

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie od dwudziestu pięciu lat wspiera rozwój lokalnej przedsiębiorczości, pomaga inicjować współpracę pomiędzy przedsiębiorcami, organami władzy samorządowej oraz administracją państwową.

Z okazji obchodów Jubileuszu 25 lat działalności Izby została wydana pamiątkowa „Monografia” autorstwa dr Adama Norberta Jarugi, który w wydawnictwie zaprezentował nie tylko historię ostatniego ćwierćwiecza działalności częstochowskiej Izby, ale również nakreślił historię powstania pierwszej izby gospodarczej tuż po II wojnie światowej.

Podczas uroczystości dla osób zasłużonych dla działalności Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie i na rzecz rozwoju samorządu gospodarczego zostały wręczone odznaczenia i dyplomy 25-lecia.

Więcej informacji o tym wydarzeniu można znaleźć na stronie: http://www.riph.czest.pl/aktualnosci/662-jubileusz...