Ciekawa propozycja dla nauczycieli


Zdobądź kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach - wybierz Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie i zdaj międzynarodowy egzamin językowy! Jesteśmy centrum egzaminacyjnym PTE GENERAL oraz PTE YOUNG LEARNERS. Oznacza to, że posiadamy licencję na przeprowadzanie tych egzaminów w naszej Uczelni. Oferujemy także praktyczne kursy przygotowujące do zdania egzaminów na różnych poziomach zaawansowania. Więcej informacji na znajduje się na stronie: http://www.ctwions.ajd.czest.pl/n1115,Zdobadz-kwalifikacje-do-nauczania-jezyka-angielskiego-w-przedszkolach i na: http://www.ctwions.ajd.czest.pl/n1116,Zdaj-z-nami-miedzynarodowy-egzamin-jezykowy-