Konferencja: Recepcja literatury niemieckojęzycznej


IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa zatytułowana „Recepcja Literatury Niemieckojęzycznej w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Polsce – Przekraczanie granic". Konferencja odbędzie się w dn. 12-13.10.2017. Organizatorem jest Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział Filologiczno-Historyczny Instytut Filologii Obcych.

Założenia konferencji:

Celem badawczym naszego spotkania czynimy próbę zdiagnozowania różnic i podobieństw w formach recepcji literatury niemieckojęzycznej w polskim, niemieckim, austriackim i szwajcarskim obiegu kulturowym – w kontekście uwarunkowań zarówno społeczno-historycznych, jak i poznawczych. Zakładamy wieloaspektową perspektywę oglądu zjawisk literackich, wychodząc od interdyscyplinarnej natury nauki o literaturze i badań porównawczych. Przedmiotem naszego zainteresowania czynimy twórczość twórców niemieckojęzycznych (proza, poezja, dramat, esej, literatura dla dzieci, literatura popularna) oraz jej obecność na rynku wydawniczym, w obiegu czytelniczym, krytycznoliterackim i akademickim.

Myślą przewodnią tegorocznej edycji konferencji jest zagadnienie PRZEKRACZANIA GRANIC w różnych kontekstach badawczo-poznawczych.