Lutowy wieczór kameralny w Filharmonii


Instytut Muzyki zaprasza do Filharmonii Częstochowskiej na kolejny w tym sezonie Akademicki koncert kameralny. W środę, 21 lutego wystąpią: Emília Sadloňová (sopran) oraz Dana Šašinová (fortepian) z Katedry Muzyki Uniwersytetu w Żylinie oraz Wyższej Szkoły Sztuk Scenicznych w Bratysławie. Artystki przedstawią utwory wokalne i fortepianowe Franza Liszta, Claude'a Debussy'ego, Antonina Dvořáka, Vítězslava Nováka i Eugena Suchoňa. Wykład poprzedzający koncert, pt. "Pomiędzy gestem a dźwiękiem - przestrzeń dla twórcy i odbiorcy, czyli to, co zawsze jest teraz" wygłosi prodziekan Wydziału Sztuki AJD - dr Jakub Jakubowski, a swoje prace graficzne w holu Filharmonii zaprezentuje Aleksandra Lasoń, asystentka w Instytucie Sztuk Pięknych naszej Uczelni. Początek wieczoru o godz. 18.50.

Zapraszamy!


Akademicki Koncert Kameralny 21.02.2018, godz. 18.50

W Y S T A W A

Aleksandra Lasoń

(Katedra Grafiki, Instytut Sztuk Pięknych, AJD)

W Y K Ł A D

Pomiędzy gestem a dźwiękiem - przestrzeń dla twórcy i odbiorcy,

czyli to, co zawsze jest teraz

dr szt. Jakub Jakubowski

(Instytut Sztuk Pięknych AJD)

K O N C E R T

Vítězslav Novák

Ballada „Manfred" według Lorda Byrona op.2

Antonín Dvořák

Písně z rukopisu královedvorského

(Pieśni z rękopisu dworu królewskiego) op.7 (wybór):

Kytice (Bukiet), Róže (Pąk róży), Žežhulice (Kukułka), Skřivánek (Skowronek)

Claude Debussy

Ballade Slave pour le Piano (Ballada Słowiańska na fortepian)

Eugen Suchoň

Nox et solitudo (Noc i bezdroża) op.4 (wybór):

Stará romanca (Stara opowieść), Hľa, luna bledá (Blady księżyc),

Topole (Topole)

Franz Liszt

II Ballada h-moll

Emília Sadloňová – sopran,

Dana Šašinová – fortepian

Katedra Muzyki, Uniwersytet w Żylinie (Słowacja)

dr szt. Jakub Jakubowski ukończył Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie – specjalizacja malarstwo. Przewód doktorski zrealizował w Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach. Od 2005 roku związany jest z macierzysta uczelnią. Autor kilkunastu wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, uczestnik kilkudziesięciu wystaw zbiorowych. Od 2016 roku pełni funkcję Prodziekana ds. Studenckich na Wydziale Sztuki AJD.

Aleksandra Lasoń, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, kierunek Grafika. Dyplom w Pracowni Grafiki Cyfrowej prof. A. Romaniuka. W latach 2009-2010 asystent-stażysta w ASP w Katowicach. Od roku 2012 pracuje w Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie, w Instytucie Sztuk Pięknych - Pracowni Druku Wypukłego.

Ważniejsze wystawy: 6 Biennale Grafiki Studenckiej, Poznań (2009); Katedra Grafiki-Grafik der Kunst Akademie Katowice, Dusseldorf, Niemcy (2009); Galeria Sztuki Współczesnej, Mińsk-Białoruś (2010); Młoda Grafika Śląska Under 44, Poznań (2010); II Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej, Gdynia (2010); Wystawa pracowników Instytutu Sztuk Pięknych AJD w Filharmonii Częstochowskiej (2012/13/14/15/16), Elementy Rzeczywistości,Konduktorownia, Częstochowa (2014); Migracje Transgraficzne, BWA Kielce (2014/15); „Góra – twórcza przestrzeń oddziaływania" Szczawnica (2015); Dialog z cyfrowym cieniem, Galeria ISP, Częstochowa (2016), XII Międzynarodowy Plener Artystyczny 120-lecie Huty Częstochowa „Hartowane Emocje", Częstochowa (2016); Graphic Art of Szeklerland, Rumunia (2016); Pomorskie Biennale Sztuki Młodych, Sopot (2016); XIIIPlener Artystyczny Foto-Art ISD Huty Częstochowa (2017); Praca Roku Związek Artystów Polskich, Biuro Wystaw Artystycznych, Katowice (2017).

Emília Sadloňová jest absolwentką klasy śpiewu Konserwatorium w Żylinie (prof. Alojz Kubíček) oraz Akademii Muzyki i Sztuki Aktorskiej im. Leosza Janaczka (JAMU) w Brnie - kierunek śpiew solowy (prof. Vlasta Linhartová). Od 1986 roku jest pedagogiem Konserwatorium w Żylinie, a od roku 2002 - Katedry Muzyki Uniwersytetu Żylińskiego. Prowadzi kursy interpretacji, jest zapraszana w skład jury krajowych i międzynarodowych konkursów wokalnych.Absolwenci dr Emilii Sadloňovej zdobywają nagrody i wyróżnienia na konkursach oraz prowadzą działalność artystyczną w teatrach operowych w Słowacji i poza granicami kraju.

Dana Šašinová-Satury studiowała w Konserwatorium oraz w Wyższej Szkole Sztuk Scenicznych (Vysoka škola múzických umení) w Bratysławie. Studia uzupełniała podczas kursów mistrzowskich prowadzonych przez Eugena Indjića i Klausa Hellwiga. W wieku siedemnastu lat wystąpiła po raz pierwszy z Orkiestrą Filharmonii Słowackiej jako solistka w Koncercie a-moll Roberta Schumanna. Jest laureatką konkursów krajowych i międzynarodowych, m.in.: Konkursu im. Bedricha Smetany w Hradec Králové, Konkursu Beethovenowskiego w Hradec nad Moravicí,Konkursu Bach-Haendel-Scarlatti w Varaždin oraz Konkursu Bachowskiego w Lipsku.

Występowała w wielu festiwalach międzynarodowych, m.in. w Bratysławie, Erfurcie, Gera, Krakowie oraz Boulder-Colorado (USA). Była solistką koncertów solowych i symfonicznych we wszystkich większych miastach Słowacji, a także za granicą (Polska, Chorwacja). Dana Šašinová regularnie koncertuje jako muzyk-kameralista - partner śpiewaków i instrumentalistów (Europa, Rosja, Wenezuela, Kuba, USA). Nagrała 12 płyt CD. Jest profesorem fortepianu na Uniwersytecie w Żylinie oraz profesorem gry kameralnej w Wyższej Szkole Sztuk Scenicznych w Bratysławie.