Nasz profesor członkiem Akademii Socjalnych Nauk Ukrainy


Prof. dr hab. Tadeusz Srogosz został członkiem rzeczywistym Akademii Socjalnych Nauk Ukrainy postanowieniem Prezydium tej instytucji z dnia 21 czerwca 2017 r. Podczas wizyty w naszej Uczelni prof. dra hab. Igora Robaka (prezydenta Akademii Socjalnych Nauk Ukrainy), wręczył on dyplom członka rzeczywistego prof. dr. hab. Tadeuszowi Srogoszowi. W czasie uroczystości (odbyło się 7 listopada 2017 roku) obecni byli: JM Rektor AJD, dr hab. Anna Wypych Gawrońska, prof. AJD i Prorektor ds. Nauki AJD dr hab. Janusz Kapuśniak, prof. AJD oraz inni goście z Ukrainy, to jest z Dnipro (dawniej Dniepropietrowsk) i Charkowa.

Prof. dr hab. Tadeusz Srogosz jest znanym i cenionym uczonym na Ukrainie. Prowadzi badania naukowe w zakresie historii tego kraju: dziejów Prawobrzeżnej Ukrainy, dziejów hajdamaczyzny i koliszczyzny, historii: administracji, ochrony zdrowia, sejmiku województwa kijowskiego u schyłku I. Rzeczypospolitej. Jest także między innymi (wymienione są tylko ukraińskie dokonania) członkiem honorowym Instytutu Archeografii i Źródłoznawstwa Ukraińskiej Akademii Nauk, członkiem wielu ukraińskich komitetów redakcyjnych czasopism naukowych: „Istoria i Fiłosofia Nauki i Techniki", „Hileya", Czornomorskij Litopis. Naukovij Żurnal", „Umanska Starovina". Współpracuje z licznymi ośrodkami zagranicznymi na Ukrainie, był między innymi konsultantem naukowym dysertacji habilitacyjnej w Dniepropietrowskim Uniwersytecie Narodowym im. Olesia Gonczara, a także prowadził wykłady w Kijowie, Chersoniu, Mikołajowie i Humaniu.

Na fotografii: prof.dr hab. Tadeusz Srogosz odbiera dyplom członka rzeczywistego