Nasza Uczelnia w międzynarodowym projekcie. Unijne pieniądze na szkolenia online dla nauczycieli akademickich


Miło nam bardzo ogłosić, że Wydział Filologiczno-Historyczny naszej Uczelni otrzymał grant na realizację międzynarodowego projektu unijnego typu konsorcjum: EVOLVE: Evidence-Validated Online Learning through Virtual Exchange (Wykorzystanie wymian wirtualnych w efektywnym nauczaniu online). Projekt rozpoczyna się w grudniu tego roku, a jego głównym koordynatorem jest University of Groningen w Holandii. W projekcie współpracować będziemy m.in. z uczelniami z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Szwecji, Francji oraz Belgii. Zadaniem AJD będzie organizacja i koordynacja szkoleń online dla nauczycieli akademickich zainteresowanych wdrożeniem interkulturowych wymian online na swoich zajęciach. W wymianach takich studenci współpracują online ze studentami z uczelni partnerskiej. Przedmiotem współpracy jest wykonanie sekwencji zadań, których format i treść uzależniona jest od zakresu i celów danego kursu. W naszej Uczelni wymiany takie prowadzone są już od kilku lat w ramach seminarium magisterskiego w Instytucie Filologii Obcych.

Projekt potrwa do maja 2020.

kontakt: dr Małgorzata Kurek, (IFO)