Naukowcy jednoczą się w walce z chorobami odkleszczowymi


Zawiązuje się Interdyscyplinarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Chorób Odkleszczowych. Jego tworzenie jest efektem obywatelskiej inicjatywy środowisk naukowych. Członkiem zespołu jest profesor Janusz Boratyński, kierownik Katedry Nauk Biomedycznych na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym naszej uczelni. Dodatkowe informacje o inicjatywie: www.kleszcze-stop.pl