O bezpieczeństwie technicznym maszyn


Instytut Techniki i Systemów Bezpieczeństwa zaprasza do udziału w konferencji "€œBezpieczeństwo Techniczne Maszyn”, która odbędzie się 12 października 2017 w godz. 10:00-16:30 w auli A-22 Wydziału Matematyczno-€“Przyrodniczego AJD (Aleja Armii Krajowej 13/15, Częstochowa). Konferencja dotyczyć będzie zasad kształtowania bezpieczeństwa przy budowie, eksploatacji i modernizacji maszyn. Udział w konferencji jest bezpłatny a zapisy na: http://www.konferencja.secura.org.pl

Zaproszenie