Ochrona danych osobowych - rekrutacja na studia podyplomowe


Do 20 lutego 2018 r. czekamy na kandydatów na studia podyplomowe Ochrona Danych Osobowych, które będą realizowane we współpracy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Więcej informacji o rekrutacji na stronie: http://www.iet.ajd.czest.pl/viewpage.php?page_id=164