Prawo - nowy kierunek studiów


Prawo - oto nowy kierunek w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyraziło zgodę i nadało uprawnienia Wydziałowi Filologiczno-Historycznemu do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym.