Projekt otrzymał finansowanie w konkursie NCN - sukces pracowników WMP


Narodowe Centrum Nauki opublikowało na swojej stronie internetowej listę projektów, które uzyskały finansowanie w ramach konkursu MINIATURA. Wśród nich znalazł się projekt z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.

W ramach konkursu MINIATURA finansowanie otrzymał projekt zatytułowany „Ocena przydatności karbonizatów zbóż oraz modyfikowanych nanorurek węglowych do usuwania wybranych kationowych i anionowych zanieczyszczeń wód środowiskowych". Jego kierownikiem jest dr Joanna Kończyk (pracownik Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii). Kwota finansowania wynosi 45 573 złotych.

opr. dr hab. Wojciech Ciesielski