Projekty Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego uzyskały dofinansowanie w konkursach Narodowego Centrum Nauki


Narodowe Centrum Nauki opublikowało na swojej stronie internetowej listę projektów, które uzyskały finansowanie w ramach konkursów Opus 13 i Preludium 13. Wśród skierowanych do finansowania znalazło się sześć projektów z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.

W ramach konkursu OPUS finansowanie otrzymały dwa projekty, których kierownikami są: prof. dr hab. Volodymyr Pavlyuk „Nowe materiały elektrodowe REM2 oraz RE5M3 (gdzie RE=pierwiastki ziem rzadkich, M=Sn, Pb, Sb) o zwiększonej wydajności i stabilności cyklicznej ogniw litowo- oraz sodowo-jonowych" (kwota finansowania 984 240 PLN) oraz dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik „Fotoaktywne struktury hybrydowe do zastosowań fotowoltaicznych" (kwota finansowania 1 003 900 PLN) – projekt złożony w konsorcjum Akademia im. Jana Długosza - Politechnika Gdańska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W ramach konkursu PRELUDIUM finansowanie otrzymały cztery projekty, których kierownikami są młodzi pracownicy oraz doktoranci Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego:

- mgr Kamila Anna Kapuśniak: „Wpływ budowy molekularnej produktów depolimeryzacji skrobi, otrzymywanych w warunkach kontrolowanego ogrzewania mikrofalowego, na ich oporność na trawienie enzymatyczne" (kwota finansowania 118 800 PLN)

- mgr inż. Kamila Katarzyna Lewicka: „Otrzymywanie biodegradowalnych polimerów i mieszanin polimerowych oraz ocena ich przydatności dla zastosowań w systemach kontrolowanego uwalniania w agrochemii" (kwota finansowania 172 800 PLN)

- mgr Kordian Adam Chamerski: „Badanie wpływu wybranych czynników fizykochemicznych na kinetykę transportu na podstawie ewolucji swobodnych objętości w materiałach hydrożelowych" (kwota finansowania 158 060 PLN)

- mgr inż. Lucia Mydlova: „Multipolowy model dyskretnego pola lokalnego w modelowaniu własności NLO cienkich warstw kompozytowych" (kwota finansowania 97 200 PLN)

Serdecznie gratulujemy!

Jednocześnie przypominamy, że do 15 grudnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 14 i Preludium 14.

opr. dr hab. Wojciech Ciesielski