Rekrutacja Erasmus+ dla studentów na wyjazdy zagraniczne


Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą AJD w Częstochowie uprzejmie informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń studentów na wyjazdy stypendialne planowane na okres od 01.06.2018 do 30.09.2019 w celu odbycia praktyki (SMP) oraz wyjazdy na studia zagraniczne (SMS) w roku akademickim 2018/2019 w ramach programu Erasmus+.

Rekrutacja na wyjazdy potrwa od 12 marca 2018 r. do 29 marca 2018 r. Zasady rekrutacji oraz wykaz dokumentów na stronie: http://www.ajd.czest.pl/articles/view/aktualnosci-i-komunikaty

Kompletną dokumentację w formie papierowej należy przekazać do:
mgr Beata M. Wolna
ul. Waszyngtona 4/8, pok. 118
email: b.wolna@ajd.czest.pl
tel. 34 37 84 272