Rozwijamy się w naukach prawnych


Pracownicy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie coraz częściej zasiadają w zarządach prestiżowych organizacji i stowarzyszeń. Funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa sprawuje dr Ewelina Żelasko-Makowska zastępca dyrektora Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. „Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa” jest zrzeszeniem ludzi świata nauki i praktyki stosowania prawa, którzy stawiają sobie za cel poszerzenie tradycyjnego podejścia do badań nad prawem o nowe elementy, umożliwiające empiryczne poznanie przyczyn tworzenia norm prawnych (materialnych źródeł prawa) oraz społeczno – gospodarczych skutków ich funkcjonowania. W gronie tym znajdują się prawnicy, ekonomiści, psychologowie, jak również przedstawiciele innych dziedzin nauk społecznych. Z ramienia Stowarzyszenia dr Ewelina Żelasko-Makowska jest odpowiedzialna za organizację prestiżowego konkursu „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania”. Więcej o Stowarzyszeniu i jego działalności można dowiedzieć się odwiedzając stronę internetową: http://fontes.wsiz.pl/

Pani Doktor jest również wiceprzewodniczącą komisji rewizyjnej jednego z największych towarzystw naukowych, którego działalność oscyluje wokół zagadnień prawa publicznego - Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej. SEAP działa od 1999 roku. Głównym celem Stowarzyszenia jest doskonalenie edukacji i praktyki administrowania sprawami publicznymi poprzez działalność na rzecz jakości kształcenia oraz rozwój badań naukowych w tym zakresie. Stowarzyszenie współuczestniczy w inicjowaniu programów badawczych, organizacji seminariów i konferencji, poświęconych najważniejszym zagadnieniom z zakresu administracji publicznej, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, dotyczącym organizacji i funkcjonowania administracji publicznej. Członkami Stowarzyszenia są przede wszystkim profesorowie, doktorzy i magistrowie, reprezentujący szkoły wyższe, ale również praktycy – urzędnicy administracji publicznej różnych szczebli.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://seap.org.pl/