Sukces fizjoterapii - projekt "Profesjonalni fizjoterapeuci na rynku pracy" uzyskał dofinansowanie NCBR


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie otrzyma pieniądze – blisko 390 tysięcy złotych - na realizację projektu zatytułowanego „Profesjonalni fizjoterapeuci na rynku pracy". To efekt udziału w konkursie, który jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (przedmiotem prac Komisji oceniającej było 6 wniosków o przyznanie dofinansowania, które uzyskały ocenę pozytywną. Projekt Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie okazała się lepszy m. in. od wniosków: Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie czy Politechniki Lubelskiej).Pomysłodawcą i autorem projektu jest dr Marta Motow-Czyż z Instytutu Wychowania Fizycznego Turystyki i Fizjoterapii z Zakładu Nauk Biologiczno-Medycznych.

- Celem ogólnym projektu jest podniesienie kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju u 100 studentów (w tym 60 kobiet i 40 mężczyzn z Wydziału Pedagogicznego) - mówi Marta Sroka, Biuro Projektów Europejskich AJD w Częstochowie. - Główny rezultat, który zostanie osiągnięty dzięki realizacji projektu to również podjęcie zatrudnienia w 6 miesięcy od zakończenia kształcenia lub kontynuacja kształcenia przez 40 absolwentów w tym 24 kobiety i 16 mężczyzn.
Główne zadania to: kursy certyfikowane w zakresie kompetencji zgodnych z zapotrzebowaniem pracodawców, zajęcia warsztatowe z pracodawcami z regionu częstochowskiego i śląskiego, prowadzone innowacyjnymi metodami z użyciem nowoczesnej aparatury.

- Wykłady naukowe poszerzą wiedzę studentów w zakresie stosowania nowoczesnych sprzętów do rehabilitacji i leczenia osób z chorobami wieku starszego - tłumaczy dr Marta Motow-Czyż. - Wyjazdy studyjne w cenionych ośrodkach leczniczych w Polsce dadzą możliwość zaprezentowania studentom najciekawszych rozwiązań leczniczych w branży fizjoterapeutycznej. Studenci ostatniego roku studiów w ramach działań projektu staną się atrakcyjniejsi dla pracodawcy na rynku pracy regionu częstochowskiego i śląskiego. Na kierunku objętych projektem (fizjoterapia) przewidziano zajęcia o charakterze warsztatowym każde w wymiarze co najmniej 10% wymiaru godzinowego całego cyklu kształcenia, prowadzone przez przedstawicieli pracodawców.

Link do listy rankingowej:http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,5148,informacja-o-wynikach-oceny-formalno-merytorycznej-w-wyniku-przeprowadzenia-procedury-odwolawczej-w-konkursie-nr-1prkpower3-1201.html