Trwa rekrutacja na studia podyplomowe - logopedia i neurologopedia*!


Rekrutacja na studia podyplomowe na kierunkach logopedia i neurologopedia* trwa. Tylko w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Międzynarodowa Rada Naukowa, profesorowie tytularni wśród wykładowców, innowacyjny program, współpraca ze szpitalami i ośrodkami specjalistycznymi. Więcej informacji o poszczególnych kierunkach studiów na stronie: http://www.studiapodyplomowe.ajd.czest.pl/295,Kierunki

Serdecznie zapraszamy!

*Przewidujemy otwarcie rekrutacji po zatwierdzeniu przez Senat AJD od 28.09.2017 r.

opr.  Irena Koza