Trzy projekty uzyskały finansowanie w ramach konkursów Opus 14 i Preludium 14


Narodowe Centrum Nauki opublikowało na swojej stronie internetowej listę projektów, które uzyskały finansowanie w ramach konkursów Opus 14 i Preludium 14. Wśród skierowanych do finansowania znalazły się trzy projekty z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie:

W ramach konkursu PRELUDIUM finansowanie otrzymały trzy projekty, których kierownikami są młodzi pracownicy oraz doktoranci Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego:

- mgr Sandra Żarska: „Funkcjonalizowane nanorurki węglowe solami selenofosforowymi jako komponenty ogniw litowo-jonowych " (kwota finansowania 158 160 PLN) – opiekun: dr hab. prof. AJD Wojciech Ciesielski

- mgr Magdalena Natalia Roczkowska: „Projektowanie ekologicznych biodegradowalnych surfaktantów opartych na surowcach odnawialnych " (kwota finansowania 120 380 PLN) – opiekun: dr hab. prof. AJD Janusz Kapuśniak

- mgr inż. Diana Monika Rogacz: „Synteza niektórych pochodnych N-fosfonometyloglicyny oraz badanie ich ekotoksyczności" (kwota finansowania 139 035 PLN) – opiekun: dr hab. prof. AJD Jarosław Lewkowski, Uniwersytet Łódzki

Serdecznie gratulujemy!

Jednocześnie przypominamy, że do 15 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 15 i Preludium 15.

opr. dr hab. Wojciech Ciesielski