"Tyś naszą Hetmanką". Jasnogórkie drogi do niepodległości". Zapraszamy do udziału w konferencji


Serdecznie zapraszamy uczonych, artystów i wszystkich uczestników życia kulturalnego i religijnego z krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich do wzięcia udziału w rocznicowej konferencji naukowej „Tyś naszą Hetmanką. Jasnogórskie drogi do niepodległości", organizowanej w setną rocznicę odzyskania przez Polskę suwerenności państwowej 11 listopada 1918 roku, po 123 latach politycznego niebytu.

Konferencja odbywać się będzie w dniach 6-8 grudnia 2018 w Częstochowie, w gmachu Akademii im. Jana Długosza i na Jasnej Górze. Zapraszając do udziału w obradach, chcemy m.in. przypomnieć misję wykonywaną przez często zapomnianych artystów, pisarzy, nauczycieli, a także duchownych i siostry zakonne, którzy troszczyli się o zachowanie narodowej tradycji, pragniemy podjąć refleksję nad wkładem Jasnej Góry, jako sanktuarium narodu, w odzyskanie naszej niepodległości, jak również wskazać na jej Maryjny patronat.

Konferencji towarzyszyć będą wydarzenia artystyczne: okolicznościowa wystawa ze zbiorów Klasztoru Jasnogórskiego, prezentująca artefakty związane z dążeniem do odzyskania przez Polskę niepodległości oraz uroczysty koncert symfoniczny, podczas którego zostaną wykonane Uwertura Es-dur na orkiestrę Ignacego Jana Paderewskiego oraz Koncert fortepianowy e-moll Fryderyka Chopina. Otwarcie wystawy nastąpi 3 maja 2018 roku, koncert zaś odbędzie się 6 grudnia 2018 roku o godz. 18.00.

Koszt udziału w konferencji wynosi 500 zł. Szczegółowe informacje organizacyjne oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w plikach do pobrania.


Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń w języku polskim/angielskim na adres: maryja.niepodlegla@ajd.czest.pl do 31 maja 2018 r.

Zapraszamy do udziału w konferencji!


Komitet Honorowy Konferencji
JE Ks. Arcybiskup Metropolita Częstochowski dr Wacław Depo - przewodniczący
O. Przeor Klasztoru na Jasnej Górze Marian Waligóra OSPPE
JM Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska
JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol
JM Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie ks. dr Grzegorz Szumera
Prezes Fundacji Silva Rerum Polonarum dr Krzysztof Czajkowski


Komitet Naukowy Konferencji
Prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa (IBL PAN) - przewodnicząca
Ks. dr hab., prof. KUL Marek Chmielewski (KUL, PTM)
Dr hab., prof. AJD Agnieszka Czajkowska (AJD w Częstochowie)
Dr hab., prof. AJD Adam Regiewicz (AJD w Częstochowie)
Prof. dr hab. Bogusław Dopart (UJ)
Prof. dr hab. Jarosław Ławski (UwB)
O. dr Józef Płatek OSPPE
Ks. prof. dr hab. Jan Związek (AJD w Częstochowie)

Komitet Organizacyjny Konferencji
Dr hab., prof. AJD Agnieszka Czajkowska - przewodnicząca
Dr Ewelina Mika
Mgr Ewelina Dziewońska-Chudy
Mgr Anna Janek


Więcej informacji o konferencji oraz formularze zgłoszeniowe można pobrać ze strony: http://www.ifp.ajd.czest.pl/n1850,-Tys-nasza-Hetmanka---Jasnogorkie-drogi-do-niepodleglosci--Zapraszamy-do-udzialu-w-konferencji