Współpraca bilateralna z Uniwersytetem du Maine w le Mans


W dniach 29.05.-31.05.2017r. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie gościła delegację Władz Uniwersytetu du Maine w le Mans (Francja). Uczelnię du Maine reprezentowali: Rektor Universite du Maine prof. Rachid El Guerjouma, Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą prof. Eliane Elemaleh oraz prof. Pascal Ruello i prof. Abdelhadi Kassiba z Institut des Molécules et des Matériaux du Mans – koordynatorzy projektu PANO.

Delegację goszczącą przyjęła JM Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońskiej, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Janusz Kapuśniak, Prorektor ds. Rozwoju prof. dr hab. inż. Zygmunt Bąk oraz Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego prof. dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik, Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego prof. dr hab. Agnieszka Czajkowska, Dziekan Wydziału Pedagogicznego prof. dr hab. Eligiusz Małolepszy, Prodziekan ds. Studencki Wydziału Pedagogicznego dr Zbigniew Wieczorek, Dyrektor Studium Nauki Języków Obcych mgr Janina Staszczyk oraz pozostali reprezentanci wydziałów.

Współpraca naukowa pomiędzy Université du Maine a Akademią im. Jana Długosza (ówcześnie: Wyższa Szkoła Pedagogiczna) w Częstochowie rozpoczęła się w roku 2000 podpisaniem umowy o współpracy naukowej w dziedzinie fizyki przez Rektora Maurice Henry oraz Rektora dr. hab. Janusza Berdowskiego z inicjatywy dr hab. Ivana Kityk oraz prof. zw. dr hab. Józefa Świątka – Dyrektora Instytutu Fizyki.

Wynikiem bieżących spotkań z delegacją z Uniwersytetu du Maine jest podpisanie umowy ramowej na kolejnych 5 lat współpracy, aneksu o wymianie wartości intelektualnych i prawnych, poszerzenie tej współpracy na inne wydziały obu Uczelni oraz podpisanie umowy o współpracy akademickiej i wymianie studentów w ramach podwójnego dyplomowania dla kierunku Fizyki studiów magisterskich w ramach programu „Fizyka i Nanomateriały (PNANO)”.

Spotkanie dało nie tylko możliwość dalszej współpracy naukowej oraz kontynuowania podwójnego dyplomowania i wymiany studentów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, ale także stanowić będzie narzędzie ułatwiające pracę i przyniesie możliwości oraz potencjał dalszego rozwoju dla innych Wydziałów naszych Uczelni partnerskich.

Autor: Beata M. Wolna
fot. Marek Makowski (Biuro Promocji AJD)