Współpraca z Uniwersytetami z Chin


W dniu 05.07.2017r. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie gościła prof. Li Qikun z Tianjin University of Technology, obecnie profesora zatrudnionego w Akademii Finansów i Biznesu Vistula, prowadzącego Klasę Konfucjusza (Confucius Classroom) przy Vistula University. Na spotkaniu obecni byli także przedstawiciele sektora rządowego i biznesu. Delegację goszczącą przyjęła JM Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, prof. AJD.

Celem spotkania było nawiązanie współpracy z przedstawicielem Instytutu Konfucjusza oraz z Uczelnią – Tianjin University of Technology - ustanowienie wymiany kadr i studentów z i do Chin. Rozmowy obejmowały także tematykę związaną z możliwościami uzyskania wsparcia finansowego dla dydaktyków i studentów z Polski oraz tematykę wymiany międzynarodowej z Uczelniami z Chin. Omówiono ogólne działania, jakie zostaną podjęte w celu usprawnienia współpracy AJD z Instytucjami Kształcenia w Chinach.

Spotkanie dało nie tylko możliwość dalszej współpracy naukowej ale także wskazało początkową drogę do wymiany studentów, co w pierwszej kolejności powinno zaowocować i przynieść potencjalne rezultaty w możliwościach wymiany studentów podejmujących kursy z języka chińskiego – które prowadzone są obecnie na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Instytucie Filologii Obcych na kierunku anglistyka i germanistyka z językiem chińskim. Profesor Li Qikun widzi szerokie możliwości wymiany studentów posiadających znajomość podstaw języka i kultury Chin. Wymiany te mogą być finansowane ze środków rządu Chińskiej Republiki Ludowej oraz pozarządowych stypendiów Konfucjusza. Planuje się otwarcie współpracy dla wszystkich Wydziałów AJD.

Autor: Beata M. Wolna

fot. Marek Makowski