Współpraca z Zespołem Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie


12 czerwca 2017 roku w Zespole Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie miało miejsce uroczyste rozstrzygnięcie XII Wojewódzkiego Konkursu Literackiego "Twój talent szansą na lepszy świat". Patronat nad konkursem objęli: Śląski Kurator Oświaty, Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Wójt Gminy Boronów. Nagrody zwycięzcom wręczyli obecni na uroczystości dr hab. prof. AJD Eligiusz Małolepszy, Poseł na Sejm Andrzej Gawron oraz dr Edyta Skoczylas-Krotla.

Dyrektor placówki mgr Bożena Ledwoń podkreśliła, iż w odróżnieniu od lat ubiegłych tegoroczna edycja konkursu miała charakter wojewódzki, co świadczy o podniesieniu rangi przedsięwzięcia i zwiększeniu jego zasięgu. Celem konkursu było zachęcenie dzieci i młodzieży do prezentowania talentów literackich; kształtowanie umiejętności pisania; rozwijanie wyobraźni twórczej; wyrabianie wrażliwości literackiej; zapobieganie szerzeniu się niewłaściwych postaw.

W rywalizacji uczestniczyli uczniowie w trzech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła średnia. Jako zadanie otrzymali napisanie pracy w dowolnej formie wypowiedzi na zaproponowany przez organizatora temat:

I kategoria wiekowa

„Choć wiele nas różni, jesteśmy równi” – w dowolnej formie wypowiedzi rozwiń temat.

II kategoria wiekowa

„Moja wolność w sieci” – w dowolnej formie wypowiedzi rozwiń temat odnosząc się do patologii zagrażających młodym ludziom w Internecie.

III kategoria wiekowa

„O to chodzi jedynie,

By naprzód wciąż iść śmiało,

Bo zawsze się dochodzi

Gdzie indziej, niż się chciało”

/L. Staff „Odys”/

Wykorzystując swoją wiedzę o literaturze polskiej i własne przemyślenia, w dowolnej formie wypowiedzi rozwiń myśl przedstawioną w wierszu L. Staffa

Na konkurs wpłynęło ogółem 85 prac: 30 prac w kategorii szkoła podstawowa, 28 prac w kategorii gimnazjum i 27 prac w kategorii szkoła średnia. Komisja Konkursowa w składzie: dr Edyta Skoczylas-Krotla – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, mgr Bożena Ledwoń – dyrektor ZPO w Boronowie, nauczyciel języka polskiego oraz mgr Magdalena Gojowczyk – nauczyciel języka polskiego Liceum Ogólnokształcące w Psarach, wyłoniła laureatów, biorąc pod uwagę zgodność prac z tematem, oryginalność i niebanalność, poprawność ortograficzną, interpunkcyjną i językową oraz ogólne wrażenie artystyczne.

opr. dr Edyta Skoczylas-Krotla