Współpracujemy z Uniwersytetem Ostrawskim


JM Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, prof. AJD spotkała się z delegacją z Uniwersytetu Ostrawskiego. Do Częstochowy przyjechali: JM Rektor UO prof. Jan Lata, Dziekan Wydziału Filozoficznego prof. Aleš Zářký i Dziekan Wydziału Sztuki doc. František Kowolowski. Goście spotkali się z pracownikami naszej Uczelni. Poruszono sprawy dotyczące kontynuacji oraz pogłębienia współpracy pomiędzy obu Uczelniami. Delegacja z Czech przebywała w Częstochowie 3 lipca 2017 roku.