Wyróżnienia wynalazków Akademii na Międzynarodowej wystawie w Bangkoku


W dniach 02-06.02.2018 w Międzynarodowym Centrum Wystawowym BITEC w Bangkoku odbyła się wystawa wynalazków pod nazwą: Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition" (IPITEX 2018). Międzynarodowe jury oceniało pomysły wynalazców z całego świata. Zaprezentowane przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie rozwiązania zostały wysoko ocenione. Jury przyznało Złoty medal dla wynalazków:

1. „HELIOS New Reader for Optically Stimulated Luminescence (OSL)", którego twórcami są:

dr hab. Arkadiusz Mandowski, prof. AJD
dr hab. Paweł Bilski (IFJ PAN)
Prof. dr hab. Andrzej Bluszcz (Politechnika Śląska)
dr Ewa Mandowska (AJD)
mgr inż. Krzysztof Maternicki (AJD)
dr Emil Saryusz – Wolski (Politechnika Łódzka)

2. „Smart bioresorbable scaffolds with a shape memory properities", którego twórcami są:

dr hab. Janusz Kapuśniak, prof. AJD,
dr hab. Piotr Dobrzyński, prof. AJD,
dr Piotr Rychter, AJD
prof. dr hab. Janusz Kasperczyk, CMPIW PAN
prof. dr hab. Elżbieta Pamuła, AGH
dr Arkadiusz Orchel, ŚUM
dr Anna Smola, CMPIW PAN

Srebrny medal został przyznany dla rozwiązania:

3. „Cylindrical construction of adsorption bed", którego twórcami są:

Dr hab. Jarosław Krzywański, prof. AJD
mgr Karolina Grabowska, (AJD)
dr inż. Marcin Sosnowski, (AJD)
dr Tomasz Prauzner, (AJD)
Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak (AGH)