Zapraszamy na studia podyplomowe


Rekrutacja na studia podyplomowe organizowane przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie trwa. Dodatkowym atutem podjęcia nauki na studiach podyplomowych Akademii jest możliwością skorzystania z szerokiej oferty kursów języków obcych w obniżonej cenie. Więcej informacji o poszczególnych kierunkach studiów na stronie: http://www.studiapodyplomowe.ajd.czest.pl/295,Kierunki