Zaproszenia na Seminarium Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego


Wykład zatytułowany "Synteza oligo/poli-3-hydroksymaślanu do zastosowań w medycynie i farmacji" przedstawi dr hab. Piotr Kurcok prof. AJD (Katedra Chemii Organicznej, Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie). Zainteresowanych zapraszamy 17 stycznia 2018 roku do aula 1023 (budynek Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego mieszczący się przy al. Armii Krajowej 13/15). Początek zaplanowano na godz.12.15.

Poli([R]-3-hydroksymaślan) (nPHB), jest naturalnym poliestrem produkowanym i magazynowanym przez wiele mikroorganizmów jako źródło węgla i energii. Poli([R,S]-3-hydroksymaślan) (aPHB) jest syntetycznym analogiem nPHB, który może być otrzymany w procesie polimeryzacji z otwarciem pierścienia β-butyrolaktonu. Zarówno naturalny jak i syntetyczny, amorficzny PHB także ich oligomery są materiałami biodegradowalnymi jak i biozgodnymi. Badania nietkanych mat otrzymanych z blend aPHB/nPHB modyfikowanych powierzchniowo kolagenem wykazały ich przydatność jako podłoża dla hodowli komórkowych. Wykazano również, że skoniugowanie wybranych leków z oligomerami 3-hydroksymaślanowymi istotnie wpływa na ich transport przez membranę komórkową oraz aktywność biologiczną. Oligomery przydatne dla zastosowań jako nośniki leków można otrzymywać zarówno na drodze anionowej polimeryzacji z otwarciem pierścienia jak i odpowiedniej modyfikacji produktów przebiegającej wg mechanizmu E1cB kontrolowanej degradacji wysokocząsteczkowego PHB. Krotonianowe grupy końcowe wytworzonych na drodze degradacji oligomerów mogą być poddawane następczym reakcjom utlenienia prowadzącym w zależności od zastosowanego utleniacza do oligomerów posiadających oksiranowe, aldehydowe czy karboksylowe grupy końcowe/funkcyjne. Bezpośrednia ozonoliza wysokocząsteczkowego PHB prowadzi do kopolimerów zawierających mery hydroksymaślanowe i jabłczanowe. Przedmiotem wystąpienia są wyniki prac własnych dotyczące powyższych zagadnień. (Piotr Kurcok)