Zaproszenie na konferencję


Instytut Techniki i Systemów Bezpieczeństwa zaprasza do udziału w konferencji "Bezpieczeństwo Chemiczne a Ochrona Zdrowia”. Konferencja odbędzie się w dniach 10-11 października 2017 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (ul. Gramatyka 10, Kraków). Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa chemicznego oraz zagrożeń i ochrony zdrowia przy stosowaniu środków chemicznych.

Zaproszenie                   Karta zgłoszenia