Zgromadzenie doktorantów


15 listopada 2017 roku odbędzie się Zgromadzenie Ogólne Doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Jego celem będzie uzupełnienie dwóch vacatów (miejsca przeznaczone tylko dla doktorantów WFH) w Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów, przy Senacie Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

- Zgromadzenie w I terminie odbędzie się 15 listopada 2017 r. o godz. 15 w sali 114 w budynku WFH.

- Zgromadzenie w II terminie odbędzie się 15 listopada 2017 r. o godz. 15 15 w sali 114 w budynku WFH.

Sala może ulec zmianie z racji dużej rotacji pomieszczeń.


Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów AJD
mgr Marcin Kościelniak