Złoty Medal dla chemików WMP AJD!


W trakcie odbywających się w dniach 22-23 czerwca 2017 roku Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2017 w Katowicach, technologia opracowana na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zdobyła Złoty Medal. Nagrodzona technologia dotycząca sposobu wytwarzania cieczy jonowych wraz z ich zastosowaniem została opracowana przez prof. dr. hab. Józefa Drabowicza, dr Małgorzatę Deskę i mgr. Damiana Kulawika. Przeprowadzone w Instytucie Chemii Wydziału Matematyczno–Przyrodniczego badania dowiodły, że chroniona zgłoszeniem patentowym ciecz, może znaleźć zastosowanie w energetyce jako składnik nowoczesnych akumulatorów oraz w rolnictwie jako środek ochrony roślin.

opr. mgr Krzysztof Maternicki