Udział Uczelni w projekcie CEEPUS

Akademia im Jana Długosza w Częstochowie została koordynatorem sieci pod nazwą Art without borders nr: CIII-PL-1309-01-181 na rok 2018/2019 dzięki aplikacji złożonej przez Instytut Sztuk Pięknych. W jej skład weszły uczelnie ze Słowacji, Czech i Chorwacji... [...]Mapa współpracy międzynarodowej

Działania związane z nawiązywaniem kontaktów międzynarodowych owocują wieloma nowymi umowami oraz realizowanymi projektami. Prezentujemy mapę z zaznaczonymi Partnerami, z którymi Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie kooperuje na podstawie umów bilater... [...]
Wynalazek naszych pracowników nagrodzony w Hong-Kongu

Wynalazek Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie pod tytułem "Smart bioresorbable scaffolds with a shape memory properities" zdobył nagrodę specjalną oraz złoty medal na prestiżowej, międzynarodowej wystawie wynalazków International Invention Design Com... [...]