Współpracujemy z uniwersytetem medycznym z Charkowa

JM Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, prof. AJD podpisała umowę dotyczącą współpracy pomiędzy naszą Uczelnią a Charkowskim Narodowym Uniwersytetem Medyczny. Ukraińską Uczelnię reprezentował prof. dr hab. Ihor Ro... [...]
Złoty Medal dla chemików WMP AJD!

W trakcie odbywających się w dniach 22-23 czerwca 2017 roku Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2017 w Katowicach, technologia opracowana na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zdobyła Złoty Medal. Nagrodzona technologia dotycząca... [...]


Rozwijamy się w naukach prawnych

Pracownicy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie coraz częściej zasiadają w zarządach prestiżowych organizacji i stowarzyszeń. Funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa sprawuje dr Ewelina Żelasko-Makowska zastępca dyrekto... [...]