Szkolenie BHP

Szkolenie BHP – Studenci I roku (I, II, III stopnia) została uruchomiona rejestracja na obowiązkowe szkolenie z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla studentów i doktorantów rozpoczynających I rok studiów (I, II i III stopień) w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem systemu USOS i należy ich dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.102016 do godz. 15:00 .

Szkolenie dotyczy również studentów studiów niestacjonarnych.

Lp. Termin spotkania Dzień tygodnia Sala Max liczba osób Godziny zajęć
1 13-10-2016 czwartek DE-306 180 15:30-18:30
2 14-10-2016 piątek ZB-1.01 300 15:30-18:30
3 18-10-2016 wtorek A-22 265 17:30-20:30
4 20-10-2016 czwartek DE-306 180 15:30-18:30
5 21-10-2016 piątek ZB-1.01 300 15:30-18:30
6 26-10-2016 środa DE-306 180 16:45-19:45
7 27-10-2016 czwartek DE-306 180 15:30-18:30
8 28-10-2016 piątek ZB-1.01 300 15:30-18:30

Dni Otwarte Wydziału

Dziekan i pracownicy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Dniu Otwartym Wydziału

w dniu 15 grudnia 2015 r., w godz. 10.00 – 14.00

który odbędzie się w budynku przy Al. Armii Krajowej 13/15.

W ramach Imprezy planowane są wykłady popularnonaukowe wraz z prezentacją kierunków prowadzonych na Wydziale oraz szereg interesujących wykładów, warsztatów i pokazów przygotowanych przez poszczególne Instytuty (szczegóły na dołączonych plakatach).

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na pokazach i warsztatach wskazane jest wcześniejsze zgłoszenie, którego można dokonać telefonicznie lub mailowo. Zgłoszenia przyjmuje Dziekanat Wydziału:

tel.: 34 3612179, e-mail: wmp@ajd.czest.pl 

Serdecznie zapraszamy uczniów  szkół ponadgimnazjalnych
wraz z nauczycielami